TERMINY


Rejestracja na XXXIV Sympozjum Polarne jest już czynna. Zgłoszenia przyjmujemy do 29.02.2012 r. Po tym terminie będzie obowiązywała wyższa opłata konferencyjna.Streszczenia referatów i posterów, przygotowane według szablonu (max. 500 słów),   >>POBIERZ_SZABLON<<   prosimy przesłać na adres mailowy wieslawa.krawczyk@us.edu.pl do 29.02.2012 r. (Przyjmowane będą tylko streszczenia przygotowane według wzoru).

Przewidujemy wydrukowanie książki ze streszczeniami. Nie planujemy wydawania tomu pokonferencyjnego, natomiast wyróżnione przez Komitet Naukowy referaty i postery zostaną rekomendowane do opublikowania w czasopismach "Polish Polar Research" oraz "Problemy Klimatologii Polarnej".Opłata konferencyjna zostanie przeznaczona na: materiały konferencyjne, kawę i herbatę w przerwach między obradami oraz spotkanie towarzyskie. Prosimy o uiszczenie opłaty do 15.03.2012 r. na konto Uniwersytetu Śląskiego:

UNIWERSYTET ŚLĄSKI
ul. Bankowa 12
40-007 Katowice

ING BANK ŚLĄSKI S.A.
ODDZIAŁ w KATOWICACH
74 1050 1214 1000 0007 0000 7909
z dopiskiem "Sympozjum Polarne"

w wysokości:

Uczestnicy 150 zł
Studenci oraz Doktoranci 100 zł

Po podanym wyżej terminie opłata konferencyjna będzie wyższa o 50 zł!


Prosimy pamiętać iż faktury wystawiamy na dane z konta z którego został dokonany przelew.
Jeżeli zależy Państwu na fakturze wystawionej na instytut bądź uczelnię macierzystą, prosimy
o wpłatę z konta instytutu/uczelni z dopisaniem nazwiska osoby, której dotyczy ta wpłata.