COMMITTEESORGANIZING COMMITTEE

Elżbieta Majchrowska - Chair
emajchrowska@us.edu.pl

Michał Laska - University of Silesia
Łukasz Małarzewski - University of Silesia
Marta Chmielewska - University of Silesia
Małgorzata Korczak-Abshire - Committee on Polar Research PAS
Michał Węgrzyn - APECS Poland
SCIENTIFIC ORGANIZING COMMITTEE

Wiesława Ewa Krawczyk - Chair
wieslawa.krawczyk@us.edu.pl

Jacek Jania - Committee on Polar Research PAS
Jerzy Pereyma - Polar Club of the Polish Geographical Society
Andrzej Gaździcki - editor of Polish Polar Research
Anna Styszyńska - editor of Problemy Klimatologii Polarnej
Agnieszka Piechota - University of Silesia