KOMITET ORGANIZACYJNYKOMITET ORGANIZACYJNY

mgr Elżbieta Majchrowska - przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
emajchrowska@us.edu.pl

mgr Michał Laska - Uniwersytet Śląski
dr Łukasz Małarzewski - Uniwersytet Śląski
mgr Marta Chmielewska - Uniwersytet Śląski
dr inż. Małgorzata Korczak-Abshire - Komitet Badań Polarnych PAN
dr Michał Węgrzyn - APECS Polska
KOMITET NAUKOWY

dr hab. Wiesława Ewa Krawczyk - przewodnicząca Komitetu Naukowego
wieslawa.krawczyk@us.edu.pl

prof.dr hab. Jacek Jania - Komitet Badań Polarnych PAN
dr Jerzy Pereyma - Klub Polarny PTG
prof.dr hab. Andrzej Gaździcki - redakcja Polish Polar Research
prof.dr hab. Anna Styszyńska - redakcja Problemy Klimatologii Polarnej
dr Agnieszka Piechota - Uniwersytet Śląski